Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Tập 2 (NXB Khoa Học Xã Hội 1998) - Hoàng Văn Lâu, 533 Trang

Discussion in 'Tổng Tập Tác Giả' started by admin, Jun 21, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong lời tựa của lần xuất bản đó - gọi là Tựa Đại Việt sử ký tục biên - nhóm biên soạn đứng đầu là Tham tụng, Hình bộ thượng thư tri Trung thư giám Lê Hy, cho biết bộ Quốc sử này là kết quả của một quá trình biên soạn, tu bổ qua nhiều đời: 'Nước Việt ta, sử ký các đời do các tiên hiền Lê Văn Hưu..
  • Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam,
  • Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Tập 2
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1998
  • Hoàng Văn Lâu
  • 533 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/149141206/457567856
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Dec 4, 2017

Share This Page