Đàn Bà Đông Phương Cuốn 2 (NXB Cát Thành 1931) - Nguyễn Đôn Phục, 36 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 12, 2024.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2024-4-12_14-20-29.png
  Đàn bà Đông phương ta xưa nay, nguyên vẫn có một cái tinh-thần đẹp đẽ vô-cùng, thơm tho với gia tộc luân-lý, mà lại thường khi có quan-hệ cả với xã hội luận-lý, quốc gia luận-lý nữa. Vì Đông-phương luận-lý ta xưa nay vẫn lấy gia-Lộc làm bản vị; gia có lề thì nước mới trị, nước có trị thì thiên-hạ mới hòa bình. Đàn bà Đông-phương ta đối với gia tộc luân lý, thật là có quan hệ về phần nhiều. Ngạn-ngôn có câu rằng : « Sang vì vợ. » Cậu ấy nên xét lắm. Sang vì vợ không phải là nhờ vợ có kim tiền, có thể-lực, có tài tri hơn người đề giúp việc cho chồng, mà người chồng chỉ ngồi không hưởng-thụ lấy phú-quí, lấy danh-dự mà là sang đâu Người chồng được người vợ hiền-thục đảm đang.
  • Đàn Bà Đông Phương Cuốn 2
  • NXB Cát Thành 1931
  • Nguyễn Đôn Phục
  • 36 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1wLkJ3c3-9gzp_YpEq7NO5IP2q8ZC9QGi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page