Dân Ca Trữ Tình Sinh Hoạt Của Người Tày Và Người Thái - Sự Tương Đồng Và Khác Biệt - Hà Xuân Hương

Discussion in 'Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số' started by quanh.bv, Jul 27, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-7-27_13-1-25.png
  Công trình Dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái – sự tương đồng và khác biệt của tác giả Hà Xuân Hương là công trình nghiên cứu, giới thiệu và lí giải những điểm thống nhất và đa dạng trong dân ca sinh hoạt của hai dân tộc Tày - Thái trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.
  Ngoài Bảng chữ viết tắt, Danh mục bảng, Mở đầu, Kết luận, nội dung chính của công trình được triển khai qua 4 chương:
  Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí luận, tìm hiểu về các vấn đề lí luận văn học so sánh nói chung, văn học so sánh trong nghiên cứu văn hóa - văn hóa dân gian nói riêng, hệ thống hóa lí luận về bản sắc văn hóa dân tộc, dân ca và diễn xướng.
  Chương 2: Khái quát về người Tày, Thái ở Việt Nam và diện mạo dân ca trữ tình sinh hoạt của họ ở Việt Nam.
  Chương 3 - 4: Phân tích, lí giải nguyên nhân những điểm tương đồng và khác biệt trong dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái, đồng thời chỉ ra nội hàm văn hóa ẩn chứa trong đó, dẫn tới nhận thức: tương đồng chính là tính thống nhất, sự khác biệt chính là bản sắc văn hóa của tộc người Tày, Thái, tạo nên tính đa dạng của văn hóa các dân tộc
  Cuối công trình là Danh mục tài liệu tham khảo, Mục lục.
  • Dân Ca Trữ Tình Sinh Hoạt Của Người Tày Và Người Thái - Sự Tương Đồng Và Khác Biệt
  • NXB Hội Nhà Văn 2020
  • Hà Xuân Hương
  • 538 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://phucvu.thuvientphcm.gov.vn/Item/ItemDetail/728583
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page