Dân Chủ Trực Tiếp Ở Việt Nam-Lý Luận Và Thực Tiễn (NXB Chính Trị 2010) - Nguyễn Văn Mạnh, 160 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Aug 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-8_17-37-21.png
  Bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2-9-1945 đã khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thiết lập nên chế độ chính trị hoàn toàn mới - chế độ dân chủ trên đất nước Việt Nam. Kể từ đó, Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc mở rộng và phát huy dân chủ, bảo đảm giữ vững bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đặc biệt, kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng - Đại hội mở ra thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, sự nghiệp xây dựng và phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã bước sang một chặng dường mới.
  • Dân Chủ Trực Tiếp Ở Việt Nam-Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nguyễn Văn Mạnh
  • 160 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4531
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page