Dân Luật Khái Luận (NXB Bộ Giáo Dục 1961) - Vũ Văn Mẫu, 475 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Jan 30, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  "Trước khi bắt đầu nghiên cứu các vấn đề trong ngành luật học, cần phải có một quan niệm rõ rệt về pháp luật và về các ý niệm được bao hàm trong mỗi danh từ pháp lý. Những nỗi khó khăn này có được giải quyết tiêu tường mới mong hiểu thấu được nội dung và tinh thần luật pháp. Nhằm mục đích thiển cận này, quyền Dân luật khái luận đã được chia làm ba phần:

  • I. Quan niệm tổng quát về pháp luật
  • II. Lịch trình tiến hóa của Dân luật Việt Nam
  • III. Khái niệm về Dân luật hiện đại
  Không những đã đem so sánh các điểm sai biệt chính yếu giữa hai quan niệm Đông Phương và Tây Phương phản chiếu hai nền văn minh dị biệt, chúng tôi còn cố phác họa những đại cương của các hệ thống pháp luật hiện hữu trên thế giới. Thiết tưởng muốn hiểu rõ căn bản của pháp luật, biện pháp thích ứng nhất là nghiên cứu lịch trình tiến hóa của pháp luật trong khuôn khổ của luật đối chiếu, mặc dầu phạm vi chật hẹp, sách này chỉ cho phép đề cập tới các vấn đề này một cách giản lược.
  • Dân Luật Khái Luận
  • NXB Bộ Giáo Dục 1961
  • Vũ Văn Mẫu
  • 475 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0B8TIqrl-mVeeQXpGemM1THV2bkE/view
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Oct 3, 2018

Share This Page