Dân Luật Thi Hành Tại Các Tòa Nam Án Bắc Kỳ (NXB Hà Nội 1931) - Nhiều Tác Giả, 578 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by admin, Jul 7, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bộ luật dân sự Bắc Kỳ là bộ luật dân sự áp dụng cho xứ Bắc Kỳ Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Bộ luật có tên gọi chính thức là “Bộ dân luật thi hành tại các toà Nam án Bắc Kỳ”, được ban hành ngày 30. 3.1931 và có hiệu lực thi hành tại Bắc Kỳ từ ngày 01.7.1931. Bộ luật dân sự Bắc Kỳ được ban hành trong bối cảnh cả hai xứ Bắc Kỳ và Trung Kỳ của Việt Nam đều được đặt trong chế độ bảo hộ của Pháp, trong khi đó tại xứ Nam Kỳ, Bộ dân luật giản yếu đã được ban hành từ năm 1884 để áp dụng riêng cho lãnh thổ Nam Kỳ. Do không thể áp dụng Bộ dân luật giản yếu (tức Bộ dân luật Nam Kỳ) vào lãnh thổ Bắc Kỳ nên người ta đã nghĩ đến việc cần phải ban hành riêng một bộ dân luật để áp dụng tại lãnh thổ Bắc Kỳ. Ý định ban hành bộ dân luật Bắc Kỳ đã được khởi sự từ năm 1917 và hoàn tất vào đầu năm 1931, với sự cộng tác của các luật gia người Việt và người Pháp.
  Bộ luật dân sự Bắc Kỳ có 1455 điều, được thiết kế gồm một thiên sơ bộ và bốn quyển với nội dung cơ bản như sau: thiên sơ bộ nói về các nguyên tắc cơ bản của dân luật như nguyên tắc công bố luật, nguyên tắc bất hồi tố, nguyên tắc bình đẳng, tự do cá nhân và tôn trọng quyền tư hữu, nguyên tắc thừa nhận ưu thế của pháp luật so với các thoả thuận hay cam kết của tư nhân với nhau, cũng như ưu thế của pháp luật đối với các thẩm phán trong quá trình xét xử.... quyển 1 quy định về quốc tịch, hộ tịch, hôn nhân gia đình và thừa kế, quyển 2 quy định cặc vấn đề về tài sản như phân loại tài sản (động sản và bất động sản), quyền sở hữu, hình thức sở hữu, quyền của chủ sở hữu, dịch chuyển quyền sở hữu...; quyển 3 nói về nghĩa vụ và khế ước; quyển 4 quy định về cách thức viện dẫn các chứng cứ trong các vụ kiện dân sự.
  Về nguyên tắc, Bộ luật dân sự Bắc Kỳ chỉ áp dụng cho những người thuộc quyền xét xử của các toà án ở Bắc Kỳ. Tuy nhiên, trong Bộ luật này cũng dự liệu hai trường hợp biệt lệ về phạm vi áp dụng: thứ nhất, Bộ luật này chấp nhận và cho-phép tiếp tục thi hành những phong tục, tập quán riêng của các dân tộc ít người ở Bắc Bộ như Mường, Mán, Mèo, Thái...; thứ hai, các quy định về thân trạng và năng lực pháp luật của cá nhân trong bộ luật này có thể áp dụng cho những người dân Bắc Kỳ cư trú ngoài lãnh thổ Bắc Kỳ.
  Giống như Bộ dân luật giản yếu áp dụng tại Nam Kỳ, Bộ luật dân sự Bắc Kỳ cũng được xây dựng dựa trên nền tảng của Bộ luật dân sự Pháp ban hành năm 1804. Tuy nhiên, so với Bộ dân luật giản yếu được ban hành từ năm 1884 tại Nam Kỳ thì Bộ luật dân sự Bắc Kỳ có nhiều điểm hoàn thiện hơn, bởi lẽ bộ luật này không những quy định khá toàn diện về tất cả các vấn đề của dân luật (bao gồm các quy định về người; quyền sở hữu tài sản; thừa kế, nghĩa vụ và khế ước...), mà ở mức độ nhất định đã có sự kế thừa các phong tục, tập quán truyền thống của các dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ. Tuy nhiên, Bộ luật dân sự Bắc Kỳ cũng có nhiều điểm hạn chế xuất phát từ bối cảnh đất nước đang đặt dưới ách đô hộ của thực dân, phong kiến lúc bấy giờ. Chẳng hạn, Bộ luật không thừa nhận nguyên tắc nam nữ bình đẳng, thay vào đó, Bộ luật bảo hộ chế độ da thê, chế độ gia trưởng và độc đoán trong gia đình, phân biệt đối xử con trong giá thú với con ngoài giá thú...
  • Dân Luật Thi Hành Tại Các Tòa Nam Án Bắc Kỳ
  • NXB Hà Nội 1931
  • Nhiều Tác Giả
  • 578 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/9C6BA1D8B247F95
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page