Dân Tộc Học Đại Cương (NXB Giáo Dục 1997) - Lê Sĩ Giáo, 210 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by admin, Aug 10, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Dân tộc học là một ngành của khoa học xã hội và nhân văn mà đối tượng nghiên cứu là các tộc người. Trên thế giới, Dân tộc học trở thành một ngành khoa học độc lập vào giữa thế kỷ XIX; riêng ở nước ta, môn học này được giảng dạy trong một số trường đại học từ những thập niên 60. Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập hiện nay của sinh viên, cuốn sách Dân tộc học đại cương do GS Đặng Nghiêm Vạn chủ biên biên soạn đã được Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành. Sách gồm các chương sau:
  Chương 1: Dân tộc học - Khoa học về các dân tộc.
  Chương 2: Tộc người, vấn đề dân tộc và tộc người trong quá trình phát triển lịch sử.
  Chương 3: Các chủng tộc và mối quan hệ với dân tộc.
  Chương 4: Một số vấn đề ngôn ngữ - tộc người.
  Chương 5: Các loại hình kinh tế và văn hóa tộc người.
  Chương 6: Các thiết chế xã hội.
  Chương 7: Tín ngưỡng tôn giáo.
  Chương 8: Các tộc người ở Việt Nam và cộng đồng dân tộc Việt Nam.
  • Dân Tộc Học Đại Cương
  • NXB Giáo Dục 1997
  • Lê Sĩ Giáo, Hoàng Lương, Lâm Bá Nam, Lê Ngọc Thắng
  • 210 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=76677
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 25, 2021

Share This Page