Dân Tộc Học Đại Cương (NXB Giáo Dục 2000) - Đặng Nghiêm Vạn, 256 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by nhattra09, Feb 5, 2021.

 1. nhattra09

  nhattra09 New Member

  upload_2024-4-9_22-44-44.png
  Chương 1: Dân tộc học - Khoa học về các dân tộc. Chương 2: Tộc người, vấn đề dân tộc và tộc người trong quá trình phát triển lịch sử. Chương 3: Các chủng tộc và mối quan hệ với dân tộc. Chương 4: Một số vấn đề ngôn ngữ - tộc người. Chương 5: Các loại hình kinh tế và văn hóa tộc người. Chương 6: Các thiết chế xã hội. Chương 7: Tín ngưỡng tôn giáo. Chương 8: Các tộc người ở Việt Nam và cộng đồng dân tộc Việt Nam.
  • Dân Tộc Học Đại Cương
  • Đặng Nghiêm Vạn, Ngô Văn Lê, Nguyễn Văn Tiệp
  • NXB Giáo Dục 2000
  • 256 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1IYT3EUr74qnYSO__bMKRiku5KZA_Wxc4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 9, 2024

Share This Page