Dân Tộc Học Và Vấn Đề Xác Định Thành Phần Dân Tộc (NXB Khoa Học Xã Hội 1997) - Mạc Đường, 384 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by quanh.bv, Jun 7, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-12_22-23-48.png
  Việc nghiên cứu về thành phần dân tộc tại Việt Nam đã được quan tâm từ những năm đầu thập niên 1960. Một mốc lớn trong công tác xác định thành phần dân tộc là năm 1973, với hai cuộc hội thảo khoa học về vấn đề này được tổ chức tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Viện Dân tộc học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Các báo cáo khoa học về chủ đề này được in trong cuốn sách Về vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền bắc Việt Nam, do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội ấn hành vào năm 1975. Từ năm 1975 đến nay, nhiều bài viết về vấn đề này đã được in trong các tạp chí chuyên ngành dân tộc học và vào năm 2002, hai cuộc hội thảo được tổ chức tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh về những tiêu chí xác định lại một số dân tộc ở Việt Nam. Nhiều báo cáo khoa học in trong kỷ yếu của hai cuộc hội thảo mới nhất này bàn về tiêu chí xác định thành phần dân tộc, và một số báo cáo khác trình bày những trường hợp cụ thể cần được nghiên cứu sâu hơn. Theo ý kiến của đa số người tham dự hội thảo, nguyên tắc xác định thành phần dân tộc đề ra trong hai cuộc hội thảo tại Hà Nội năm 1973 cho đến nay vẫn còn có giá trị. Một nhà nghiên cứu dân tộc học ở Hà Nội viết rằng ba tiêu chí xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam "vẫn khoa học, đầy đủ và thích hợp với thực tế …" (Lưu Hùng 2002: 61). Hai nhà nghiên cứu đang giữ những chức vụ lãnh đạo công quyền trong ngành khoa học xã hội tại Tp. Hồ Chí Minh là Phan Xuân Biên và Ngô Văn Lệ cũng phát biểu tại cuộc hội thảo tại Tp. Hồ Chí Minh rằng những tiêu chí này đến nay "vẫn còn nguyên giá trị."
  • Dân Tộc Học Và Vấn Đề Xác Định Thành Phần Dân Tộc
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1997
  • Mạc Đường
  • 384 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=230275
  https://drive.google.com/file/d/1UeT8JLpMfVb0gbeMFeJLqsldD-5dPWn6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 17, 2022

Share This Page