Dân Tộc Việt Ghi Nhớ Công Đức Nhất Nương Và Bát Nương (Ấn Bản 2013) - Tùng Thiên, 98 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Dân Tộc Việt Ghi Nhớ Công Đức Nhất Nương Và Bát Nương
  Ấn Bản 2013
  Tùng Thiên,Từ Bạch Hạc
  98 Trang
  Cửu Vị Nữ Phật “tùng lịnh Kim Bàn Phật Mẫu năng tạo, năng hóa Vạn linh, năng du Ta Bà Thế giái dưỡng dục quần sanh qui nguyên Phật vị.” Câu Kinh này trong Di lạc chơn kinh đã cho chúng ta biết nhiệm vụ của các vị Phật trong Tạo Hóa Thiên, đó là chăm sóc cho linh hồn nhân loại theo suốt một chu trình: từ lúc hoài thai tới lúc mất, và cho đến khi đầu thai tái kiếp.
  Cửu Vị nữ Phật trông nom về cơ giáo hóa vạn linh từ lúc hoài thai. Tất cả các nghề nghiệp hay, khéo,
  về nữ công, hoặc về cầm, kỳ, thi, họa, cùng là triết học văn chương, đều thuộc về phần nhiệm của Cửu vị giáo hóa.Đến khi mất, Cửu Vị hướng dẫn Chơn hồn định tỉnh, được tẩy trược khí và bái kiến Đức Chí tôn và Đức Phật Mẫu, hai Đấng Cha Mẹ thiêng liêng.
  Từ tiền kiếp gần nhất của chín vị, chúng ta hiểu được vì sao việc phổ độ buổi đầu chú trọng nhiều vào nước Việt Nam, kế đến là Campuchia, Trung Hoa và Pháp. Nước Việt Nam đã được Đức Chí Tôn chọn để gieo hạt giống quí ắt phải là mảnh đất thiêng. Dân tộc Việt Nam là dân tộc được chọn để truyền bá mối Đạo Trời ắt phải là một dân tộc xứng đáng. Vì vậy chúng ta cần tìm hiểu qua nguồn gốc dân tộc Việt. Đã có các cuốn sách nói về công đức của Cửu Vị Nữ Phật, nên bài viết này dành riêng nói về Nhất Nương Và Bát Nương là hai nữ tướng kiêu hùng trong cuộc khởi nghĩa chống xâm lăng, giành độc lập cho dân tộc Việt vào thời kỳ đầu dựng nước và giữ nước.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page