Đảng Cộng Sản Cầm Quyền-Nội Dung Và Phương Thức Cầm Quyền Của Đảng - Nguyễn Văn Huyên, 419 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by lanphuong, Mar 31, 2022.

 1. lanphuong

  lanphuong Member

  upload_2024-1-7_10-23-44.png
  Trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì yêu cầu cần phải đổi mới về nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng là hết sức quan trọng. Nhưng một vấn đề đặt ra là nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng cần được xác định như thế nào để không trái với Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, không trái với nguyên tắc toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
  Nhằm góp phần giải quyết những vấn đề trên, cuốn sách Đảng Cộng sản cầm quyền nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng đã làm rõ những luận cứ khoa học về Đảng Cộng sản cầm quyền, về nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng trong bối cảnh hiện nay trong đó chú trọng đến quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; thực trạng sự cầm quyền của Đảng… Đồng thời đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Đặc biệt, cuốn sách còn bàn đến kinh nghiệm cầm quyền của một số Đảng chính trị tiêu biểu trên thế giới như: Liên Xô, Trung Quốc, các nước phương Tây. Ngoài ra, cuốn sách còn đi sâu vào phân tích khái niệm mà bấy lâu nay hầu như chưa được bàn đến với một cách lập luận rõ ràng ở nước ta như vấn đề “tính chính đáng của sự cầm quyền duy nhất của Đảng Cộng sản”.
  • Đảng Cộng Sản Cầm Quyền-Nội Dung Và Phương Thức Cầm Quyền Của Đảng
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nguyễn Văn Huyên
  • 419 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8884
  https://drive.google.com/file/d/1bI-RenqNpfRIhPs6mIrYAViWCQ8OiWKU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 7, 2024

Share This Page