Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Công Tác Thông Tin Đối Ngoại 1991-2010 - Nguyễn Chí Thảo, 193 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_21-58-21.png
  Trong những thập niên gần đây, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến sự phát triển của rất nhiều nước trên thế giới, đòi hỏi các nước phải có những điều chỉnh, thay đổi, nhằm thích ứng tốt hơn với những chuyển biến của tình hình thế giới.
  Đối với Việt Nam, trong những năm vừa qua, công tác thông tin đối ngoại ngày càng được sự quan tâm và chỉ đạo, từng bước đổi mới, góp phàn quan trọng vào quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.
  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thông tin đối ngoại 1991-2010 của ThS. Nguyễn Chí Thảo giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về công tác thông tin đối ngoại trong sự nghiệp đổi mới.
  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:
  Chương I: Đảng lãnh đạo đổi mới công tác thông tin đối ngoại từ năm 1991 đến 2000
  Chương II: Đảng lãnh đạo tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế (2000-2010)
  Chương III: Kết quả và một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo công tác thông tin đối ngoại (1991-2010)
  • Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Công Tác Thông Tin Đối Ngoại 1991-2010
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nguyễn Chí Thảo
  • 193 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7542
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page