Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Xây Dựng Nền Dân Chủ Chính Trị Ở Nước Ta (1986-2001)

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by thinganbui, May 2, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-9-13_23-40-9.png
  Ở Việt Nam hiện nay, qua gần một thế kỷ lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trọn vẹn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thành công trong công cuộc xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, được toàn thể nhân dân tin tưởng. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền là một lẽ đương nhiên. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Việt Nam không có tam quyền phân lập mà có sự thống nhất, phân công và phối hợp kiểm soát giữa ba cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhà nước Việt Nam là Nhà nước pháp quyền vì Hiến pháp và pháp luật là tối thượng. Cơ chế vận hành thể chế chính trị của Việt Nam dựa trên nền tảng thống nhất giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Việt Nam chủ trương xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tức là nền dân chủ mà ở đó tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân; pháp luật của Nhà nước vì lợi ích của nhân dân.
  • Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Xây Dựng Nền Dân Chủ Chính Trị Ở Nước Ta
  • NXB Hà Nội 2004
  • Phạm Hồng Chương
  • 192 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1UMHNgrk3oAXHEDnLcD8ABiLbTf_XkXYA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 13, 2023

Share This Page