Đảng Cộng Sản Việt Nam Với Việc Cải Cách Nền Hành Chính Nhà Nước - Trần Đình Thắng, 356 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2023-9-9_11-45-35.png
  Cải cách nền hành chính nhà nước đang là vấn đề mang tính toàn cầu, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển dân chủ và các lĩnh vực của đời sống xã hội đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Tại Đại hội lần thứ VII, cải cách nền hành chính nhà nước đã được Đảng ta xác định là trọng tâm, có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước tập trung đi sâu phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc cải cách nền hành chính nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời rút ra một số bài học bổ ích từ quá trình cải cách.
  • Đảng Cộng Sản Việt Nam Với Việc Cải Cách Nền Hành Chính Nhà Nước
  • NXB Chính Trị 2011
  • Trần Đình Thắng
  • 356 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73490
  https://drive.google.com/file/d/141TyLo8uAS3t4WWmRtvv3UZzzWjjcAtH
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 9, 2023

Share This Page