Đảng Lãnh Đạo Các Lĩnh Vực Đời Sống Xã Hội (NXB Lý Luận Chính Trị 2019) - Trần Thị Anh Đào 216 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Jul 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Công cuộc đổi mới đất nước được Đảng khởi xướng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) đến nay đã đạt được nhiều thành tựu, ngày càng đi vào chiều rộng và chiều sâu, đặt ra trọng trách nặng nề cho Đảng trong lãnh đạo phát triển đất nước, lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực của đời sống xã hội.
  Cuốn sách góp phần làm rõ những vấn đề lý luận như quan niệm, vai trò, nội dung, phương thức... lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực đời sống xã hội; phân tích thực trạng, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội (kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại, báo chí).
  • Đảng Lãnh Đạo Các Lĩnh Vực Đời Sống Xã Hội
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2019
  • Trần Thị Anh Đào
  • 216 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6411
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page