Đảng Lãnh Đạo Giữ Vững Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Công Cuộc Đổi Mới Đất Nước - Phùng Thị Hiển

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_23-51-53.png
  Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một cuộc cách mạng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó Đảng và nhân dân Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp. Một trong những khó khăn, thử thách to lớn hiện nay là vấn đề giữ vững niềm tin trong Đảng, trong nhân dân vào con đường, mục tiêu đã chọn, đó là con đường và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Bài học kinh nghiệm lớn rút ra từ thực tiễn cách mạng Việt Nam không phải là vấn đề sức mạnh vật chất mà là sức mạnh tinh thần, sức mạnh của niềm tin và sự đoàn kết toàn dân tộc vào mục tiêu duy nhất “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.
  Cuốn Đảng lãnh đạo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới đất nước cung cấp một cách có hệ thống các quan điểm, chủ trương của Đảng về giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới đất nước, từ đó rút ra những kinh nghiệm, vận dụng vào thực tiễn, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  Kết cấu cuốn sách gồm ba chương:
  Chương 1: Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới ỏe Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
  Chương 2: Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới đất nước
  Chương 3: Thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
  • Đảng Lãnh Đạo Giữ Vững Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Công Cuộc Đổi Mới Đất Nước
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2018
  • Phùng Thị Hiển
  • 137 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5113
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page