Đảng Và Các Tổ Chức Chính Trị Xã Hội Trong Hệ Thống Chính Trị Việt Nam Hiện Nay - Nguyễn Hữu Đổng

Discussion in 'Chính Trị Học' started by admin, Sep 4, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-9-9_10-58-10.png
  Cuốn sách làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị; chỉ rõ thực trạng hoạt động của Đảng và tổ chức chính trị - xã hội hiện nay; những vấn đề đang đặt ra trong tổ chức và hoạt động của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuốn sách còn đề cập đến vấn đề đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nhằm đổi mới hệ thống chính trị, thực hiện tốt dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Theo các tác giả, những vấn đề đặt ra trong tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay là: cần phải giải quyết như thế nào mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo và nguyên tắc pháp luật là tối thượng; mối quan hệ giữa vai trò lãnh đạo của Đảng và tính thực quyền của Nhà nước. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị như thế nào là phù hợp?...
  • Đảng Và Các Tổ Chức Chính Trị Xã Hội Trong Hệ Thống Chính Trị Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nguyễn Hữu Đổng
  • 178 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1238
  https://drive.google.com/file/d/1Yz2UBDgVyHIDavGSXK9q2n1BhIqF-k5k
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 9, 2023

Share This Page