Đảng Vững Mạnh Đất Nước Phát Triển Dân Tộc Trường Tồn (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Phú Trọng

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, Jun 3, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-2-15_15-23-35.png
  Cuốn sách Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tập hợp một số bài phát biểu, bài viết được chọn lọc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2011 đến nay. Nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bên cạnh việc nêu bật những thành tựu đạt được, nội dung cuốn sách cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, từ đó chỉ rõ mục tiêu, phương hướng cần tiếp tục được hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại... Cuốn sách Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn sẽ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong nhiệm kỳ khóa XI (2011-2016). Đồng thời, là tài liệu có ý nghĩa thiết thực góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực phục vụ nhân dân, kiên định, vững vàng mục tiêu cách mạng, đồng thời góp phần nghiên cứu quán triệt chủ trường, đường lối của Đảng, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
  • Đảng Vững Mạnh Đất Nước Phát Triển Dân Tộc Trường Tồn
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nguyễn Phú Trọng
  • 1112 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1AKu6AX1iPDAdHTKv_9PhQ3xYQI-ypcw4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 15, 2022

Share This Page