Đánh Giá Nghiên Cứu Khoa Học (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011) - Vũ Cao Đàm, 256 Trang

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2022-1-22_8-4-5.png
  Tài liệu này được chuẩn bị trước hết để phục vụ cho việc hình thành cơ sở phương pháp luận của đánh giá nghiên cứu khoa học, đồng thời cũng có thể được sử dụng trong các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học.
  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hoạt động khoa học
  Chương 2: Tổng quan các nghiên cứu về đánh giá hoạt động khoa học
  Chương 3: Đại cương về phương pháp đánh giá hoạt động khoa học
  Chương 4: Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học
  Chương 5: Đánh giá hiệu quả của nghiên cứu khoa học
  Chương 6: Đánh giá các yếu tố đầu vào của hoạt động khoa học
  Chương 7: Đánh giá các yếu tố đầu ra của hoạt động khoa học
  Chương 8: Đánh giá tác động của môi trường tới hoạt động khoa học
  • Đánh Giá Nghiên Cứu Khoa Học
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011
  • Vũ Cao Đàm
  • 256 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6162
  https://drive.google.com/file/d/104DpZOzPtStJNV93vZTb_K0JddKfEpZq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 1, 2022

Share This Page