Đánh Giá Sử Dụng Bền Vững Đất Ngập Triều Phía Bắc Việt Nam - Trần Đình Lân, 306 Trang

Discussion in 'Trắc Địa-Bản Đồ' started by quanh.bv, Jan 21, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Việt Nam là một quốc gia biển, có vùng biển chủ quyền rộng khoảng một triệu kilômét vuông, đường bờ biển trải dài hơn 3.260 km, một hệ thống đảo ven bờ và vùng khơi chiếm một vị trí cực kỷ quan trọng về mặt an ninh quốc phòng cũng như kinh tế-xã hội của đất nước. Chiến lược Biển Việt Nam tới năm 2020 được Đảng và Nhà nước ta xây dựng đã xác định những nhiệm vụ chiến lược phải hoàn thành, nhằm khẳng định chủ quyền Quốc gia trên biển, phát triển kinh tế biển, khoa học công nghệ biển, đưa nước ta trờ thành một Quốc gia mạnh về biển, phù hợp với xu thế khai thác đại dương của thế giới trong thế kỷ XXI.
  • Đánh Giá Sử Dụng Bền Vững Đất Ngập Triều Phía Bắc Việt Nam
  • NXB Khoa Học Tự Nhiên 2015
  • Trần Đình Lân
  • 306 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...g-dat-ngap-trieu-phia-bac-viet-nam-59826.html
   

Share This Page