Đánh Giá Sự Phát Triển Của Đội Ngũ Giáo Viên Bằng Phương Pháp Chỉ Số - Lê Khánh Tuấn, 237 Trang

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by quanh.bv, May 24, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  image004.png
  Đội ngũ giáo viên là nguồn nhân lực của một cấp học, ngành học, trong phạm vi cả nước, một địa phương hay tại một cơ sở giáo dục. Vì vậy, phát triển đội ngũ giáo viên tiếp cận dưới góc độ quản lí nguồn nhân lực là một khoa học về phát triển con người. Với cách tiếp cận này, giáo viên được đặt vào trung tâm của sự phát triển, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Vì vậy, nội dung bồi dưỡng giáo viên cần phải được xây dựng trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu tổng thể của nguồn nhân lực, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển cá nhân, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức. Đánh giá sự phát triển của đội ngũ giáo viên cũng phải được xem xét dưới góc độ của các tiêu chí tạo ra sự phát triển của cả cá nhân và của cả nguồn nhân lực.
  • Đánh Giá Sự Phát Triển Của Đội Ngũ Giáo Viên Bằng Phương Pháp Chỉ Số
  • NXB Giáo Dục 2018
  • Lê Khánh Tuấn
  • 237 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/134w-N33gL-OR-ontcyTZf2Dz2v8U83nx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 20, 2022

Share This Page