Đánh Giá Tác Động Môi Trường Các Dự Án Phát Triển (NXB Thống Kê 2006) - Trần Văn Ý, 268 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by quanh.bv, Mar 31, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1. Những vấn đề chung về đánh giá tác động môi trường
  - Nội dung cơ bản của đánh giá tác động môi trường
  - Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân tham gia
  - Những hạn chế hiện nay và phương hướng hoàn thiện
  - Biên soạn cuốn chuyên khảo đánh giá tác động
  Chương 2. Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường
  - Sàng lọc dự án
  - Mục đích của sàng lọc dự án
  - Nội dung các bước sàng lọc dự án
  - Các cơ quan và cá nhân có trách nhiệm
  - Xác định phạm vi đánh giá tác động môi trường
  - Mục tiêu của bước xác định phạm vi đánh giá tác động
  - Nội dung của bước xác định phạm vi đánh giá tác động
  - Các cơ quan và cá nhân có trách nhiệm xác định phạm vi
  - Đánh giá tác động môi trường chi tiết
  - Nội dung đánh giá tác động môi trường chi tiết
  - Nhận dạng các tác động
  - Phân tích và đánh giá tác động môi trường
  - Dự báo quy mô và cường độ tác động
  - Đánh giá ý nghĩa của tác động
  - Giảm thiểu và quản lý các tác động
  Chương 3. Thẩm định báo cáo và giám sát tác động môi trường
  - Thẩm định báo cáo tác động môi trường
  - Giám sát tác động môi trường
  • Đánh Giá Tác Động Môi Trường Các Dự Án Phát Triển
  • NXB Thống Kê 2006
  • Trần Văn Ý
  • 268 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/123456789/4527
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 12, 2021

Share This Page