Đánh Giá Tác Động Môi Trường (NXB Xây Dựng 2010) - Cù Huy Đấu, 152 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, May 14, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh Giá Tác Động Môi Trường
  NXB Xây Dựng 2010
  Cù Huy Đấu
  152 Trang
  Trong những năm vừa qua, đánh giá tác động môi trường đã trở thành một trong các nội dung quan trọng của quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, việc đánh giá môi trường chiến lược các dự án phát triển kinh tế - xã hội hay đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch xây dựng đô thị còn ít được quan tâm. Thực tiễn cho thấy, đánh giá môi trường chiến lược thường thiếu và chưa phải là nội dung của quy hoạch xây dựng; đồng thời đánh giá tác động môi trường cũng thường thiếu và chưa phải là nội dung của các dự án quy hoạch xây dựng đô thị kể cả ở giai đoạn quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết. Mặt khác, năng lực quản lý môi trường quốc gia và địa phương hiện nay còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được các yêu cầu về đánh giá môi trường chiến lược các dự án quy hoạch xây dựng vùng, đánh giá tác động môi trường các dự án quy hoạch xây dựng đô thị.
  Trong công tác quy hoạch xây dựng đô thị, những khu vực nhạy cảm như bãi chôn lấp chất thải rắn, trạm xử lý nước thải, nhà máy sản xuất phân vi sinh, các khu công nghiệp cũ, mới, khu nghĩa trang… là những thành phần môi trường quan trọng và nhạy cảm vẫn thiếu vắng trong các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị. Vì vậy, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án quy hoạch xây dựng đô thị có ý nghĩa quan trọng, mang tính định hướng cao cho việc thực hiện các bước tiếp theo là Đánh giá môi trường dự án quy hoạch xây dựng chi tiết các khu đô thị, khu công nghiệp cụm công trình và các dự án đầu tư xây dựng công trình cụ thể.
  Nội dung cuốn sách “Đánh giá tác động môi trường” gồm 5 chương như sau:
  - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về đánh giá tác động môi trường.
  - Chương 2: Đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch xây dựng vùng.
  - Chương 3: Đánh giá tác động môi trường.
  - Chương 4: Các phương pháp đánh giá tác động môi trường.
  - Chương 5: Một số ví dụ về đánh giá tác động môi trường.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page