Danh Mục Các Công Trình Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2006-2010 - Hoàng Văn Luân, 328 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Trường Dại học Khoa học Xả hội và Nhân vãn, Đại học Quốc gia Hià Nội có bề dàv truvền thống và lịch sừ lảu dài. Ngày 10 tháng 10 aicãiri 1945, trong bộn bề công việc của một chính quyền mới, Chủ tịch jH(ồ Chí Minh đá ký sắc lệnh thành lập Ban Đại học Vãn khoa. Quyết dịinh đó thể hiện tầm nhìn cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phú Viiệt Naim Dàn chú Cộng hoà về vai trò, sứ mệnh cua các ngành khoa hc)c xã hội, nhân văn đối với sự nghiệp bào vệ, xây dựng, phát triển nuột nhài nước mới. Tháng 10 năm 1956, Trường Đại học Tổng hợp Hà N(ội dưctc thành lập. Kế từ ngày đó đen nay, Trường Đại học Khoa họic Xá hội và Nhãn văn đá trải qua 65 năm xảy dựng và phát triển. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu củia đất nước, phát huy thế mạnh của một trường đại học khoa học cơ bảin, trong suốt 65 nảm qua, Nhà trường đã đạt nhiều thành tích cao về* nghiêm cứu khoa học, đào tạo đại học, sau đại học, mở rộng quan hệ hợp t.ác quốc té.
  • Danh Mục Các Công Trình Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2006-2010
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2010
  • Hoàng Văn Luân
  • 328 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81335
  https://drive.google.com/file/d/1YJncm9fYvRxf35j0JmIWmvSGliGP6_CF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 21, 2022

Share This Page