Danh Mục Các Đề Tài Cấp Nhà Nước Trọng Điểm Đặc Biệt 2001-2006 - Nhiều Tác Giả, 248 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Thống kê thông tin tóm tắt về các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2001 - 2006 theo các phần: đề tài cấp Nhà nước, đề tài trọng điểm, đề tài đặc biệt.
  • Danh Mục Các Đề Tài Cấp Nhà Nước Trọng Điểm Đặc Biệt 2001-2006
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • Nhiều Tác Giả
  • 248 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81341
  https://drive.google.com/file/d/1JqiYy6Fsw67-J5bXxTsMhb21DZPwCNeG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 21, 2022

Share This Page