Danh Mục Phân Bón Được Phép Sản Xuất, Kinh Doanh Và Sử Dụng Ở Việt Nam - Tống Khiêm, 209 Trang

Discussion in 'Nông Lâm Ngư' started by quanh.bv, Aug 26, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Danh Mục Phân Bón Được Phép Sản Xuất, Kinh Doanh Và Sử Dụng Ở Việt Nam

  NXB Nông Nghiệp 2007
  Tống Khiêm
  209 Trang
  Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ti Việt Nam sau đây gọi là Danh mục phân bón: là bản liệt kê các loại phân bón được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận, chủ phép sản xuất, kinh doanh và Sử dụng ở việt Nam.
  Cục Trồng trọt và Trung tâm Khuyến núng Quốc Gia đã tập hợp các Quyết định cũng nhận Danh mục phân bón được ban hành từ năm 2005 - 2007 để in thành cuốn” Danh Mục Phân Bón Được Phép Sản Xuất, Kinh Doanh Và Sử Dụng Ở Việt Nam bổ sung lần 1 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp thuộc lĩnh vực trồng trọt cán bộ quản lý thị trường, hải quan, công an và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phân bón đặc biệt phục vụ nông dân tra cứu Sử dụng phân bón đạt hiệu quả cao.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page