Danh Mục Tiêu Chuẩn Quốc Gia 2016 (NXB Hà Nội 2016) - Nhiều Tác Giả, 644 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, May 15, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) 2016 do Trung tâm Thông tin TIêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) biên soạn, bao gồm danh mục toàn bộ 9216 TCVN, 615 Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (QCVN) và 257 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (ĐLVN) còn hiệu lực. Ngoài ra, danh mục còn bao gồm các TCVN bị hủy bỏ của năm 2015 và 2016.
  • Danh Mục Tiêu Chuẩn Quốc Gia 2016
  • NXB Hà Nội 2016
  • Nhiều Tác Giả
  • 644 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://britec.com.vn/source/Tài liệu/Danh muc TCVN 2016.pdf
   

Share This Page