Danh Nhân Và Công Đức Chức Sắc Đại Thiên Phong (Bính Ngọ 1966) - Đức Hộ Pháp, 110 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Danh Nhân Và Công Đức Chức Sắc Đại Thiên Phong
  Bính Ngọ 1966
  Đức Hộ Pháp
  110 Trang
  Những bài Thuyết Đạo trong quyển sách này là lời vàng ngọc của Đức Hộ Pháp, một vị Giáo Chủ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, một bậc Vĩ Nhân của thế hệ; nên một Ủy Ban sưu tầm và biên tập thành lập có Đức Thượng Sanh chấp thuận, để xúc tiến việc sưu tầm biên tập và ấn hành các bài Thuyết Đạo ấy. Nay cuộc sưu tầm và biên tập đã có kết quả mỹ mãn, nên Ủy Ban đem ra ấn hành cho toàn Đạo được lãnh hội lời vàng ngọc nói trên.
  Trong Ban Đạo Sử của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã có sẵn một thư viện tàng trữ các loại kinh sách cổ kim
  đông tây cho các nhà khảo cứu và toàn Đạo có thêm tài liệu, những quyển “Lời Thuyết Đạo” của Đức Hộ Pháp sẽ lưu trữ vào Thư Viện nầy để chư độc giả đến xem.
  Đức Hộ Pháp là một trong các vị tiền bối khai sáng nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đã thực hiện trước hết chủ thuyết Tam Lập: “Lập Đức, Lập Công, Lập Ngôn”.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page