Danh Nhân Việt Nam (NXB Đời Mới 1943) - Doãn Kế Thiện, 148 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Nov 23, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-12-28_11-7-57.png
  Nước ta là một nước văn hiến (1), nhờ ở khi thiêng non sông chung-đúc, mấg ngàn năm nay đời đời kế tiếp sản puất những danh-nhân, hoặc về học-vấn, hoặc về chính-trị, hoặc về quân-sự, hoặc về kỹ thuật, Nói tóm lại có đủ nhân tài về các phương diện, kế tiếp nhau gom tài góp sức làm cho tổ-quốc ngày một vẻ-vang. Vậy các danh-nhân ấy tức là những ý kết tinh- phẩm của đất nước, cần phải biều dương cho dân nước đều biết, lấy đó làm - những tấm gương sáng mà cùng ngắm cùng soi những con đường của người xưa đã vạch đã đi, sẽ cùng nhau tiếp bước theo chân, đưa dắt giống nòi mỗi ngày mỗi tiến. Đó là chủ ý tôi khi viết tập Danh-Nhân Việt-Nam này.
  • Danh Nhân Việt Nam
  • NXB Đời Mới 1943
  • Doãn Kế Thiện
  • 148 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1PInxioRHJ4OFlUv4246pjivncW2K3z7P
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 28, 2023

Share This Page