Danh Nhân Việt Nam Qua Các Triều Đại Quyển Thượng (NXB Tân Dân 1942) - Phan Trần Chúc, 148 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Dec 6, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-3-18_10-2-55.png
  Danh-nhân là phần tinh-túy của một dân-tộc. Hoàn-Vũ đời Tấn (Tàu) có nói : " Bất năng lưu phương bách thể diệc đương lưu xú vạn niên" ý khuyên mọi người nên làm cho cái tên mình được sống còn mãi mãi, sau khi cái thân mỏng manh của mình đã không chống nồi sự tàn phá của thời-gian, không luận là cái tên ấy sẽ lưu lại đời sau, do những việc hay, hay dở.
  • Danh Nhân Việt Nam Qua Các Triều Đại Quyển Thượng
  • NXB Tân Dân 1942
  • Phan Trần Chúc
  • 148 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/E675491AD34F917
  https://drive.google.com/file/d/1Kht0mQbHKNLDXLBtdAyddpOqoUq0bsk2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 18, 2022

Share This Page