Đạo Án Tôn Giáo (Mậu Ngọ 1978) - Thanh Minh, 122 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 31, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đạo Án Tôn Giáo
  Mậu Ngọ 1978
  Thanh Minh
  122 Trang
  Đạo án Tôn giáo dường như đã có tiền lệ. Đối với Phật giáo: Nếu Vadatha không làm cho máu nhà Phật đổ ra thì dân Bất Động không bị tiêu diệt.Theo giáo thuyết Phật thì thủ giới trì trai (Bát chánh đạo), thuở ấy môn đồ của Phật có 500 tăng đồ, chia làm hai phe đi khất thực (hóa trai), ai cho gì ăn nấy, không được hủy bỏ, khi đến giờ định hợp nhau để thụ trai (trai đường lưu động).
  Chúa Cứu Thê đến thế gian với sứ mạng cải án tử hình cho nhân loại, nên Chúa phải chịu thọ hình trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người. Duda là môn đồ phản Chúa, bắt Chúa bán cho bọn Caiphe có ý đồ diệt Đạo Thánh, chỉ vì 30 ngươn bạc mà Duda phản Chúa. Sau đó Duda bị chết thê thảm, té ngã lòi ruột ra mà chết, cũng không hưởng được gì với số bạc tội ác đó (Duda đứng vào số 12 trong Thánh Tông Đồ của Chúa Jesus, Christna Phật. Trước giờ sắp bị bắt Chúa đã phán rằng: “Duda ngươi hãy làm phận sự của người đi”).
  Ôn cố việc xưa để thấy việc thời nay, nơi cửa Tu Chơn Phạm Môn kỳ I ở Tây Ninh, có một số người lầm nghe mưu kế của bọn thực dân Pháp cùng một số kẻ thân Pháp cố ý phá Đạo, tạo điều kiện để hạ uy danh của Đức
  Hộ Pháp theo mưu đồ đen tối của họ

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page