Đạo Có Một (NXB Miền Tây 1937) - Đường Đại Quí, 110 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by quanh.bv, Apr 23, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-7-2_17-52-6.png
  Nhơn dịp hồi hưu và lại lương tâm thúc giục, nên tôi chẳng hổ tài sơ đức bạc, tóm góp tài liệu và các sự kiến thức mà sắp đặt thứ tự, thành ra một quyển sách ĐẠO CÓ MỘT để bỗ khuyết cái trách nhậm lâu nay. Trước là báo đáp ơn phật pháp trong muôn một, sau nửa thì cống hiến cho chứ quí thời nhơn làm cho chư thiện tín nhẹ bớt công sưu tầm nghiên cứu. Ấy chẳng qua là bỗn nguyện đối đãi với đời, chớ nào phải đồ danh trục lợi.
  • Đạo Có Một
  • NXB Miền Tây 1937
  • Đường Đại Quí
  • 110 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1CT06-B8vH4M190LZOUXTvKww3sEcskIn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 2, 2022

Share This Page