Đạo Đức Công Chức Trong Thực Thi Công Vụ (NXB Tư Pháp 2019) - Ngô Thành Can, 363 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Apr 11, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2024-2-17_10-10-6.png
  Đạo đức là thành tố cơ bản của nhân cách con người và đạo đức công chức là thành tố cơ bản nhất của nhân cách người công chức trong các cơ quan nhà nước, là đặc trưng cơ bản của đạo đức cách mạng. Đạo đức góp phần nâng cao hiệu quả công tác, sự tín nhiệm của nhân dân đối với từng người và với cả đội ngũ công chức. Đạo đức công chức góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào chế độ chính trị. Vì vậy, xây dựng đạo đức công chức không chỉ xuất phát từ nhu cầu xây dựng nền hành chính vững mạnh mà còn là sự mong muốn và đòi hỏi của nhân dân đối với đội ngũ “công bộc” của mình.
  Phát triển kinh tế thị trường hiện nay đã đem lại những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục và đời sống xã hội. Tuy nhiên, những tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường đang làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội nhức nhối, dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức, nhiều giá trị xã hội biến động, đảo lộn,... một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức mất phương hướng, phai nhạt lý tưởng, niềm tin. Điều đó đã làm ảnh hưởng không tốt đến niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội hiện nay. Xây dựng đạo đức công chức hướng tới các giá trị cơ bản như liêm chính, trung thực, khách quan, trung thành, tận tụy, vì nhân dân phục vụ, chuyên nghiệp và trách nhiệm là mục tiêu mà nền công vụ mong muốn đạt được trong thời gian tới.
  Bàn về đạo đức trong thực thi công vụ, PGS,TS Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp - Học viện Hành chính Quốc gia trong cuốn “Đạo đức công chức trong thực thi công vụ” viết, “Gốc của Tổ quốc là Nhân dân. Nhân dân là người sáng tạo, xây dựng và bảo vệ sự tồn vong của Tổ quốc. Do đó, yêu Tổ quốc, yêu nước là yêu Nhân dân. Thực hiện công vụ là phục vụ Nhân dân”. Tác giả khẳng định, “Đạo đức cao nhất của mỗi công chức là sống, làm việc vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mỗi công chức biết kế thừa truyền thống đạo đức của dân tộc và coi đó là yếu tố nội sinh. Họ biết kết hợp chuẩn mực đạo đức với tri thức pháp luật, giáo dục đạo đức đối với giáo dục pháp luật. Trong công việc có trách nhiệm cao, có lương tâm, tôn trọng lẽ phải và pháp luật”. Cuốn sách chuyên khảo “Đạo đức công chức trong thực thi công vụ” do PGS,TS Ngô Thành Can làm chủ biên, Nhà xuất bản Tư pháp tái bản (lần thứ hai) gồm 5 chương:
  Chương I, những nội dung về khu vực công và những người làm việc trong khu vực công.
  Chương II, những vấn đề cơ bản về đạo đức, đạo đức công chức.
  Chương III và Chương IV, các nội dung về đạo đức công chức trong thực thi công vụ và đạo đức công chức ở một số nước trên thế giới.
  Chương V, bàn về xây dựng đạo đức công vụ.
  Với cách trình bày ngắn gọn, súc tích, khoa học, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các giảng viên và bạn đọc quan tâm để có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong đạo đức công chức và xây dựng đạo đức công chức, từ đó thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình công tác.
  • Đạo Đức Công Chức Trong Thực Thi Công Vụ
  • Ngô Thành Can, Ngô Văn Trân
  • NXB Tư Pháp 2019
  • 363 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1ZCYl5RDUoDxRJJ5VOW1DJ4K-gqlrWcEC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 17, 2024

Share This Page