Đạo Đức Gia Đình Tập 1 (NXB Tôn Giáo 2012) - Thích Thông Lạc, 346 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 27, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc trong ấm ngoài êm, thì bất cứ một người nào có tôn giáo hay không tôn giáo cũng đều phải học giới luật đức hạnh này. Vì nó là một đạo đức duy nhất của mỗi gia đình trên thế gian này, nó là một vị thần hộ mệnh và bảo vệ cho mỗi gia đình đều được yên vui; người người trong gia đình đều biết thương nhau.

  eBook có trong tuyển tập DVD Thích Thông Lạc

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page