Đạo Đức Học Mác-Lênin Phần II (NXB Hà Nội 1990) - Nhiều Tác Giả, 164 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by nhandang123, Jul 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Đạo đức học là một môn khoa học nghiên cứu về đạo đức, về những quy luật phát sinh, phát triển, tồn tại của đời sống đạo đức con người và xã hội. Nó xác lập nên hệ thống những khái niệm, phạm trù, những chuẩn mực đạo đức cơ bản, làm cơ sở cho ý thức đạo đức và hành vi đạo đức của con người. Giữa đạo đức và đạo đức học có sự khác biệt nhau. Đạo đức là tồn tại xã hội được ý thức những giá trị khách quan của đời sống đạo đức của con người, trải qua các thời đại lịch sử và cuộc sống hiện thực, nó được phản ánh thành ý thức đạo đức. Còn đạo đức học là khoa học nghiên cứu về đời sống đạo đức, là tri thức khoa học về đạo đức (bao hàm cả những cái đã biết và những cái đang tìm kiếm) của con người. Dù chúng có chung một đối tượng phản ánh tồn tại khách quan về các quan hệ đạo đức và thực tiễn đạo đức của con người, nhưng mỗi lĩnh vực có sự phản ánh khác nhau. Sự khác nhau giữa đạo đức học và đạo đức chính là sự khác nhau giữa một khoa học với đối tượng của khoa học này.
  • Đạo Đức Học Mác-Lênin Phần II
  • NXB Hà Nội 1990
  • Nhiều Tác Giả
  • 164 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62068
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 8, 2019

Share This Page