Đạo Đức Học (NXB Giáo Dục 1997) - Trần Hậu Kiêm, 176 Trang

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by YenHong, Dec 29, 2020.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã cố gắng kế thừa những nội dung cơ bản của đạo đức học truyền thống, quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng ta về yêu cầu xây dựng con người mới trong giai đoạn hiện nay.
  • Đại Đức Học
  • NXB Giáo Dục 1997
  • Trần Hậu Kiêm
  • 176 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34280
  https://drive.google.com/file/d/15HuLuO_jbp-NpcCyJyMMVUOnDRfyZ4h3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 20, 2022

Share This Page