Đạo Đức Học Tập 1 (NXB Giáo Dục 1985) - G. Bandzeladze, 345 Trang

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by admin, Mar 17, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đạo đức là một trong những hình thái ý thức xã hội xuất hiện tương đối sớm, ngay từ trong xã hội cộng sản nguyên thủy. Khi đời sống của con người còn hoàn toàn lệ thuộc vào giới tự nhiên, thì con người đã biết thiết lập những mối quan hệ và đề ra những nguyên tắc, những chuẩn mực dùng để điều chỉnh hành vi của con người, như là: không được lấy phần của cải của nhau, không được đàn áp lẫn nhau… những nguyên tắc, chuẩn mực này nó dần dần được nội tâm hóa, nó trở thành nhu cầu, khát vọng bên trong của con người từ đó tình cảm đạo bắt đầu xuất hiện.Tóm lại, đạo đức sinh ra trước hết là từ nhu cầu phối hợp hành động trong lao động sản xuất vật chất, trong đấu tranh xã hội, trong phân phối sản phẩm xã hội để con người tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của sản xuất của các quan hệ xã hội, hệ thống các quan hệ đạo đức, ý thức đạo đức, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức, hành vi đạo đức cũng theo đó mà tăng lên ngày càng trở nên đa dạng, phong phú phức tạp, phản ánh tính đa dạng phong phú của đời sống hiện thực.Nghiên cứu nguồn gốc của đạo đức, cơ sở phát sinh, phát triển của nó chúng ta có thể khẳng định rằng, đạo đức mang bản chất xã hội. Bản chất xã hội đó biểu hiện ở chỗ
  • Đạo Đức Học Tập 1
  • NXB Giáo Dục 1985
  • G. Bandzeladze,
  • Dịch: Hoàng Ngọc Hiến
  • 345 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=242962
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page