Đạo Đức Học Tập 2 (NXB Giáo Dục 1985) - G. Bandzeladze, 285 Trang

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by AA1, Mar 17, 2021.

 1. AA1

  AA1 Member

  [​IMG]
  Vấn đề nguồn gốc của đạo đức cho đến nay vẫn có nhiều cách lý giải khác nhau, có quan điểm duy vật, có quan điểm duy tâm, có quan điểm thần học, có quan điểm của các nhà duy vật trước Mác (siêu hình), có quan điểm của những người theo thuyết Đác-uyn xã hội.Dựa trên cơ sở khai quát những thành tựu của khoa học đương thời, đặc biệt là của khảo cổ học, nhân chủng học, sinh vật học… bằng tư duy biện chứng duy vật các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác đã đưa ra những kết luận khoa học về sự hình thành và phát triển của con người cũng như các quan hệ xã hội của nó trong đó có quan hệ đạo đức. Đạo đức học Mác - Lênin khẳng định rằng:- Đạo đức là một hiện tượng xã hội nảy sinh, tồn tại và phát triển trong đời sống hiện thực của con người, trong quá trình con người sống hoạt động giao tiếp.- Lao động là nguồn gốc, là cơ sở xã hội của đạo đức, mọi giá trị đạo đức đều bắt nguồn từ trong lao động, không có lao động thì sẽ không có con người, do đó không có gì để nói về đạo đức cả.- Cơ sở kinh tế là điều kiện khách quan để xác lập những quan hệ đạo đức. Nói cách khác, sự hình thành và phát triển của đạo đức xã hội luôn luôn gắn liền với một cơ sở kinh tế nhất định.
  • Đạo Đức Học Tập 2
  • NXB Giáo Dục 1985
  • G. Bandzeladze
  • Dịch: Hoàng Ngọc Hiến
  • 285 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=242963
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 17, 2021

Share This Page