Đạo Đức Kinh Doanh Và Văn Hóa Doanh Nghiệp (NXB Thông Tin Truyền Thông 2009) - Bùi Xuân Phong

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by Irakliy, Jun 18, 2021.

 1. Irakliy

  Irakliy New Member

  [​IMG]
  Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp là tài sản quý giá góp phần quan trọng quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Đó là một hệ thống các giá trị, chuẩn mực, phương pháp tư duy ảnh hưởng rất lớn tới hành động của các thành viên trong doanh nghiệp; nó thể hiện ở cách doanh nghiệp ứng xử với khách hàng, với môi trường, với xã hội - cộng đồng và cách ứng xử của chính các thành viên trong doanh nghiệp với nhau.
  • Đạo Đức Kinh Doanh Và Văn Hóa Doanh Nghiệp
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2009
  • Bùi Xuân Phong
  • 259 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7486
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 1, 2021

Share This Page