Đạo Đức Làm Người Tập 2 (NXB Tôn Giáo 2013) - Thích Thông Lạc, 267 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 26, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Mãi đến hôm nay, tập 2 Đạo Đức Làm Người mới đến tay quý bạn, để quý bạn chờ đợi là một điều bất đắc dĩ. Chúng tôi biết rằng mọi người đang trông chờ sách đạo đức làm người không làm khổ mình, khổ người như trời hạn trông mưa, nhưng chúng tôi biết làm sao hơn, khi công việc quá tất bật.

    eBook có trong tuyển tập DVD Thích Thông Lạc

     

Share This Page