Đạo Luật (NXB Hội Thánh 1969) - Nhiều Tác Giả, 30 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, May 20, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chiếu theo Thánh Giáo của Ðức Chưởng Ðạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, thì Chánh Trị Sự phải có 5 năm công nghiệp đầy đủ với chức trách của mình, sau nữa phải có tờ kiết chứng công nghiệp, tờ tánh hạnh, trường trai, đạo đức, đủ tư cách và phải độ đặng 300 người nhập môn (chẳng kể số Ðạo Hữu của cựu Chánh Trị Sự đã độ đặng) thì mới đặng đem vào sổ cầu phong.  Download Link
  eBook có trong tuyển tập DVD Cao Đài
  http://download.caodai.net/daoluat.pdf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page