Đạo Mẫu Việt Nam (NXB Tôn Giáo 2010) - Ngô Đức Thịnh, 820 Trang

Discussion in 'Tôn Giáo Học' started by Egliost, Dec 6, 2020.

 1. Egliost

  Egliost New Member

  [​IMG]
  Năm 1986 khi chuyển về công tác ở Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian, tôi nhận thức ra một điều, nghiên cứu văn hóa dân gian thì không thể không tiếp cận nó từ góc độ tôn giáo tín ngưỡng, bởi vì chính ở lĩnh vực này, văn hóa và tín ngưỡng thâm nhập, hoà quyện vào nhau, cái nọ là tiền đề cho sự tồn tại và phát triển của cái kia. Từ nhận thức như vậy, tôi bước vào nghiên cứu lĩnh vực tôn giáo tín ngưỡng dân gian, một lĩnh vực mà trước đó tôi chưa thực sự quan tâm tới. Nhưng tôn giáo tín ngưỡng là một lĩnh vực quá rộng lớn, vậy ta sẽ phải bắt đầu từ đâu? Suy nghĩ một thời gian ngắn, tôi quyết định đi vào nghiên cứu Lên đồng (Hầu bóng); một lĩnh vực đã và đang bị Nhà nước cấm đoán, coi đó là một thứ mê tín dị đoan. Tuy nhiên, bâng mọi sự thành kiến, cấm đoán, nhưng người ta vẫn âm thầm tiến hành nghi lê Lên đồng, bất chấp mọi sự đe nẹt. Vậy cái gì thôi thúc họ phải thực hành các nghi lẽ nằm ngoài vòng luật pháp, tồn tại trong sự thành kiến và đồn thổi của xã hội
  • Đạo Mẫu Việt Nam
  • NXB Tôn Giáo 2010
  • Ngô Đức Thịnh
  • 820 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88371
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 7, 2020

Share This Page