Đạo Ở Đâu (Ấn Bản 2005) - Dã Trung Tử, 30 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đạo Ở Đâu
  Ấn Bản 2005
  Dã Trung Tử
  30 Trang
  Lời giáo huấn nầy có nghĩa là Đạo có ngay trong con người đó là Lương tâm và Thiện tánh, cứ nhìn thẳng trở vào Tâm Tánh của chính mình thì sẽ thấy Đạo.
  Câu mở đầu quyển Kinh Nhật tụng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã nói rằng: Đạo do lòng Thành Tín hiệp lại, tức là Đạo ở trong Tâm. Tam giáo thì dạy gốc Đạo là cái Tâm Làm Phải, Làm Lành, Tâm đó Phật dạy là Từ bi, Lão xưng là Cảm ứng, Nho cho là Trung thứ, Chúa Jésus gọi là Bác ái... chung quy thì Đạo cũng ở trong Tâm.
  Nhưng Tâm và Tánh tuỳ theo mỗi triết gia, mỗi tôn giáo mà có tên gọi khác nhau, và pháp môn tu hành để gặp Đạo cũng khác nhau, nên trước khi muốn biết Đạo ở đâu? Chúng ta thử tìm hiểu Tâm, Tánh như thế nào, và đường hương tu hành của Tam giáo để ngộ Đạo ra sao, qua các tiết mục sau đây.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page