Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hàng Ngày (NXB Phương Đông 2010) - Thích Nhất Hạnh, 81 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, May 17, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  ĐẠO PHẬT ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY của hai tác giả Thích Huyền Quang và Thích Nhất Hạnh. cuốn sách gồm 7 chương.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
  Như Lời Nhà xuất bản, Đạo Phật được chuyển hoa vào Việt Nam khoảng cuối thế kỷ thứ II Công nguyên. Mặc dù đã trải qua rất nhiều biến đổi, thăng trầm với thời cuộc, nhưng với sức sống của một tôn giáo gần gũi với nhân gian, nên đạo Phật ở nước ta vẫn ngày càng đứng vững trong đời sống bình thường cùa con người Việt Nam.

  Cuốn sách ĐẠO PHẬT ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY được tác giả kiến giải khá cụ thể theo quan điểm Phật giáo về xây dựng và rèn luyện con người đối với bản thân và gia đình, đối với tôn giáo mình và xóm làng; cả đối với quốc gia và thế giới.

  Cuốn sách được viết và ấn hành ở miền Nam trước 1975, tuy hoàn cảnh xã hội hiện nay đã đổi khác và có một số ý niệm , một số từ ngữ dùng trong sách phù hợp với thời điểm đó, nhưng những điều tác giả đề cập trong cuốn sách vẫn còn có giá trị thực tiễn và nhiều điều cần biết cho giới Phật tử và người đời.

  “Chúng ta cần luôn luôn nhận định lại về sự sống để thực hiện những thay đổi và sáng tạo cần thiết, làm cho đạo Phật luôn luôn là một đạo sống động chứ không khô chết trong những cái vô hình thức và thiếu sinh tồn”.
  • Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hàng Ngày
  • NXB Phương Đông 2010
  • Thích Nhất Hạnh
  • 81 Trang
  • File PDF_Đánh Máy
  Link Download
  https://docs.google.com/viewerng/vi...f/dao-phat-ap-dung-vao-doi-song-hang-ngay.pdf
   

Share This Page