Đạo Phật Trong Cộng Đồng Người Việt Ở Nam Bộ - Việt Nam - Trần Hồng Liên, 56 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 14, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Đạo Phật Trong Cộng Đồng Người Việt Ở Nam Bộ - Việt Nam
  NXB Khoa Học Xã Hội 2005
  Trần Hồng Liên
  56 Trang
  Tìm hiểu tiến trình phát triển của đạo Phật ỏ Nam Bộ qua từng giai đoạn lịch sử. Vai trò của đạo Phật trong đời sống văn hoá người Việt tai đây. Làm rõ đặc tính địa phương và tính dân tộc của Phật giáo Nam Bộ trong Phật giáo Việt Nam Đây là hiện tượng đặc thù trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt ở Nam Bộ. Bởi lẽ chỉ ở Nam Bộ mới xuất hiện những ông đạo, như đạo dừa, đạo gò mối, đạo ngồi, đạo nằm... Theo Phạm Bích Hợp, thì “khái niệm ông Đạo, là để chỉ những người có khả năng đặc biệt, như khả năng chữa bệnh, khả năng tập hợp quần chúng, khả năng huyền linh, dẫn dắt mọi người theo một chủ thuyết nào đó. Tóm lại, là người có khả năng làm những điều mà người bình thường không làm được, và mang màu sắc thần bí”. Đạo là một từ Hán Việt nhằm chỉ một tôn giáo trong nhiều nghĩa rộng hơn, như đạo Phật, đạo Chúa.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page