Đào Tạo, Bồi Dưỡng Và Sử Dụng Nguồn Nhân Lực Tài Năng (NXB Thế Giới 2005) - Trần Văn Tùng, 224 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhân Sự' started by quanh.bv, Oct 30, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điệu kiện phát triển kinh tế tri thức, hội nhập kinh tế quốc tê và khu vực cần thực hiện đồng loạt các giải pháp về giáo dục và đào tạo, giải pháp về nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, giải pháp về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở ngoài tỉnh, giải pháp về nâng cao tình trạng sức khoẻ, chất lượng dân số, cải thiện môi trường sống cho con người. Để các giải pháp trên phát huy hiệu quả cần phải nhận thức đúng vai trò, vị trí của nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại phát triển kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế. Coi nguồn nhân lực chất lượng cao là nhân tố cơ bản có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công.
  • Đào Tạo, Bồi Dưỡng Và Sử Dụng Nguồn Nhân Lực Tài Năng
  • NXB Thế Giới 2005
  • Trần Văn Tùng
  • 224 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/405
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 23, 2021

Share This Page