Đào Tạo Luật Thông Qua Mô Hình Phiên Tòa Giả Định (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Trần Việt Dũng

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by Thuphucha, Apr 14, 2021.

 1. Thuphucha

  Thuphucha New Member

  [​IMG]
  Tại Việt Nam, giảng dạy luật nói chung hay những chuyên ngành luật đặc thù như phát luật về quyền con người nói riêng, thông qua phiên tòa giả định còn rất mới mẻ. Trong những năm qua, mới chỉ có một số trường như Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Ngoại giao quan tâm tới hoạt động này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ trường luật nào thực sự tiếp cận việc đào tạo luật thống qua mô hình phiên tòa giả định một cách có hệ thống và trên cơ sở các nền tảng lý luận vững chắc. Trong khi đó, học phần được thực hiện giứa hình thức phiên tòa giả định cần phải đảm bảo các cấu trúc vững chắc và áp dụng theo những phương pháp giảng dạy phù hợp thì mới phát huy tối đa hiệu ứng của nó. Mặt khác, việc tiếp thu các mô hình giảng dạy luật của nước ngoài cũng cần phải xem xét gắn liền với những yêu cầu thực tế của Việt Nam.
  Với những trăn trở nêu trên, nhóm tác giả đã tiến hành một công trình nghiên cứu về mô hình phiên tòa giả định tại các trường đại học trên thế giới và áp dụng mô hình phiên tòa giả định trong giảng dạy luật tại Việt Nam, với thí điểm là Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Quyển sách này là một phần của kết quả công trình nghiên cứu và được thiết kế để hướng tới trước hết là giảng viên giảng dạy luật, những cũng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên luật và những độc giả có quan tâm. Quyển sách sẽ giới thiệu cho độc giả một cách khái quát về phiên tòa giả định; các nội hàm và ý nghĩa của hoạt động giảng dạy đối với việc phát triển các kỹ năng thực hành luật cho sinh viên. Ngoài ra, quyển sách cũng tập trung hướng dẫn các phương pháp giảng dạy kỹ năng cho sinh viên và các yêu cầu trong việc tổ chức các cuộc thi phiên tòa giả định.
  • Đào Tạo Luật Thông Qua Mô Hình Phiên Tòa Giả Định
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2014
  • Trần Việt Dũng, Mai Hồng Quỳ
  • 196 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/6797
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 14, 2021

Share This Page