Đập Tràn Thực Dụng (NXB Xây Dựng 2007) - Trần Quốc Thưởng, 165 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Thủy Lợi' started by sieutocviet4, Aug 28, 2020.

 1. sieutocviet4

  sieutocviet4 Member

  [​IMG]
  Hiện nay khi thiết kế đập tràn trọng lực đều theo quy phạm tính toán thủy lực đập tràn QP.TL.C-8-76. Quy phạm này chỉ phù hợp với mặt cắt tràn dạng Ôphixêrốp. Từ năm 1999 đến nay nhiều đập tràn đã được thiết kế và xây dựng với mặt cắt dạng WES, như: Bình Điền, Sông Tranh 2, Kanak, Cửa Đạt, Sơn La … Trong quá trình thiết kế vì chưa có quy phạm nên người thiết kế chưa có cơ sở để vận dụng, do đó khi thiết kế loại đập tràn này vừa qua chưa được thống nhất. Cuốn sách được viết trên cơ sở tập hợp phương pháp xác định các thông số thủy lực chính để lựa chọn mặt cắt tràn dạng WES của Mỹ và Trung Quốc; cũng như những kết quả áp dụng ban đầu ở Việt Nam. Cuốn sách cũng nêu một số kết quả nghiên cứu và thực nghiệm về dòng lưu tốc cao lần đầu tiên tiến hành ở Việt Nam; trong đó có đóng góp của các tác giả. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các cán bộ nghiên cứu, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên đại học ngành công trình thủy; cũng như các kỹ sư thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện.
  Các tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với GS.TSKH. Trịnh Trọng Hàn (Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước), GS.TS. Nguyễn Cảnh Cầm (Trường đại học Thủy lợi) đã đọc và góp nhiều ý kiến quý báu cho bản thảo. Các tác giả chân thành cảm ơn KSCC. Lê Duy Hàm (Viện Khoa học Thủy lợi) đã giúp đỡ phần tài liệu tham khảo bằng tiếng Trung. Các tác giả chân thành cảm ơn cử nhân Tô Vĩnh Cường, Trần Tiểu Vân (Phòng Nghiên cứu Thủy lực Công trình – Viện Khoa học Thủy lợi) đã giúp đỡ phần chế bản. Đây là một vấn đề khoa học chuyên sâu, một chuyên ngành mang đặc thù riêng, nên chắc chắn chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của người đọc.
  • Đập Tràn Thực Dụng
  • NXB Xây Dựng 2007
  • Trần Quốc Thưởng
  • 165 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61937
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2020

Share This Page