Đất Đai Trong Thời Kỳ Chuyển Đổi-Cải Cách Và Nghèo Đói Ở Nông Thôn Việt Nam - Martin Ravallion

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, May 14, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đất Đai Trong Thời Kỳ Chuyển Đổi-Cải Cách Và Nghèo Đói Ở Nông Thôn Việt Nam

  NXB Văn Hóa Thông Tin 2008
  Martin Ravallion, Dominique van de Walle
  239 Trang
  Cuốn sách Đất Đai Trong Thời Kỳ Chuyển Đổi-Cải Cách Và Nghèo Đói Ở Nông Thôn Việt Nam của Ngân hàng Thế Giới xuất bản năm 2008 là nghiên cứu riêng rẽ của các chuyên gia viết về những thay đổi kinh tế nhanh chóng đã và đang diễn ra trong đời sống nông thôn Việt Nam theo quan điểm thị trường thuần túy. Nội dung chính của cuốn sách đề cập đến những thay đổi về thể chế đất đai và công tác giao đất trong quá trình chuyển đổi ruộng đất ở Việt Nam đã tác động đến mức sống của người nghèo như thế nào, đặc biệt là người nghèo nông thôn.
  Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc muốn tìm hiểu thực trạng đất nông nghiệp, sự cải cách và phân hóa giàu nghèo ở nông thôn Việt Nam qua một cách nhìn khác để tìm ra con đường đúng nhất, ngắn nhất với mục tiêu xây dựng một đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page