Đất Lề Quê Thói (NXB Văn Học 2017) - Vũ Văn Khiếu, 454 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by DerikBup, Apr 15, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Người ta thường nói nước Việt Nam có hàng ngàn năm lịch sử không bị lôi cuốn, đồng hóa với Trung Hoa sau mười một thế kỷ bị đô hộ, với Pháp sau ngót một thế kỷ bị đô hộ, vì vẫn giữ được đặc tính dân tộc, có phong tục ngôn ngữ riêng. Cuốn sách này trình bày về những tập tục đời sống của người Việt tử khi sinh ra, những đặc trưng về tính cách, nghệ thuật ẩm thực, đồ uống, thuốc thang, trang phục, nhà ở, gia tộc, hiếu hỷ, và đời sống trong làng xóm Việt Nam.
  • Đất Lề Quê Thói
  • NXB Văn Học 2017
  • Vũ Văn Khiếu (Nhất Thanh)
  • 454 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95961
   
  Last edited by a moderator: Apr 15, 2021

Share This Page